How it works

Cad a bheidh ag teastáil uait
Fáisnéis billí/úsáide fuinneamh

Fáisnéis billí/úsáide fuinneamh

Iarrann an t-áireamhán an méid leictreachais agus gáis a úsáideann do ghnóthaí gach bliain ar an meán, bíonn sé i kWh nó €. Beidh an fhaisnéis seo ar fáil ar do bhillí. Is féidir leat faisnéis a sholáthar freisin maidir le breoslaí eile cosúil le ola théite, gual, ola bhreosla nó GPL, má tá siad á n-úsaid agat, tríd an méid a úsáidtear, nó an costas, a ionchur ó do bhillí. Beidh do sholáthraí in ann cabhrú leat na figiúirí seo a aithint.

Faisnéis faoi taisteal ar ghnó

Faisnéis faoi taisteal ar ghnó

Iarrann an t-áireamhán méideanna nó costas breoslaí feithicle (peitreal nó díosal) chomh maith le heitiltí a thógtar le haghaidh críocha gnó i mbliain. Muna bhfuil sé ar fáil go héasca i do chuntais, b’fhéidir go mbeidh ort meastachán a dhéanamh.

Meáchain Bruscar

Meáchain Bruscar

Iarrann an t-áireamhán meáchan bliantúil do dhramhaíola i ndramhaíl neamh-athchúrsáilte (bosca bruscar dubh), dramhaíl athchúrsáilte (bosca bruscar glas) agus dramhaíl orgánach (bosca bruscair donn). Is figiúirí bliantúla iad seo chun athruithe séasúracha a bhaint. Tá na meáchain seo ar fáil ó do sholáthraí dramhaíola, mar chuid de d’fhaisnéis billeála nó ar leithligh.

Billí / úsáide uisce

Billí / úsáide uisce

Iarrann an t-áireamhán do mhéid bliantúil úsáide uisce. Tomhaistear i méadair-chiúbáilte (m3) agus beidh sé ar fáil duit ar do bhille uisce neamh-intíre arna eisiúint ag Uisce Éireann, d’Údarás Áitiúil nó scéim uisce príobháideach.

Ríomh
Céim 1
Ríomh

Soláthraíonn an foireann uirlisí lorg carbóin measta duit agus tacar gníomhaíochtaí oiriúnaithe le déanamh bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthraíonn tú. Fanfaidh sé seo faoi rún agus is le haghaidh do úsáid féin amháin é. Ionchur na méadrachtaí iarrtha san uirlis áireamháin chomh cruinn agus is féidir. Le t-ionchur faisnéise níos cruinne, bheadh amhlaidh níos fearr leis an forieann uirlisí freagairt le faisnéis agus treoir shaincheaptha níos fearr.

Tosaigh
Tuarascáil
Céim 2
Tuarascáil

Nuair a chuireann tú d’fhaisnéis isteach san áireamhán gheobhaidh tú meastachán ar do lorg carbóin ar an láthair agus miondealú ar fhoinsí d’astaíochtaí carbóin. Féadfaidh tú filleadh ar an tuarascáil seo agus an fhaisnéis líonta a athbhreithniú amach anseo chun tionchar leanúnach do ghníomhartha a rianú.

Gheobhaidh tú plean gníomhaíochta oiriúnaithe freisin le gníomhaíochta mionsonraithe is féidir leat a thosú a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar do thionchar ar an gcomhshaol. Cuideoidh an plean gníomhaíochta seo le do ghnó a athléimneacht san aistriú go geilleagar ísealcharbóin.

Gníomhú
Céim 3
Gníomhú

Beidh réimse céimeanna a mbíonn tionchar acu ar chúrsaí i do phlean gníomhaíochta oiriúnaithe chun do thionchar ar an gcomhshaol a laghdú. Cuimsíonn siad ó athruithe beaga oibríochta go cúinsí straitéiseacha suntasacha. Is féidir do phlean gníomhaíochta a íoslódáil agus a roinnt. Is féidir gníomhartha a mharcáil mar ghníomhartha ‘críochnaithe’, ‘idir lámha’ nó ‘ní bhaineann le hábhar’ maidir le do chúinsí ar leith. Chun cabhrú leat do phlean a chur i bhfeidhm, moltar duit ‘úinéirí’ a cheapadh le haghaidh na ngníomhartha éagsúla agus spriocdhátaí uaillmhianacha ach réalaíocha fresin a leagan síos chun iad a chur i bhfeidhm. Sínfidh an plean gníomhaíochta réimse tacaíochtaí agus clár atá ar fáil chun cabhrú leat do phlean a chur i bhfeidhm.

Tá na gníomhartha molta lipéadithe le ceann amháin nó roinnt díobh seo a leanas:

Fuinneamh

Fuinneamh

Fuinneamh
Fuinneamh

Baineann na gníomhartha seo le tionchar timpeallachta an fhuinnimh a úsáideann do ghnó a laghdú.

Uisce

Uisce

Uisce
Uisce

Baineann na gníomhartha seo le tionchar timpeallachta an uisce a úsáideann do ghnó a laghdú.

Taisteal

Taisteal

Taisteal
Taisteal

Baineann na gníomhartha seo le tionchar timpeallachta an taistil agus an lasta a úsáideann do ghnó a laghdú.

Ábhair

Ábhair

Ábhair
Ábhair

Baineann na gníomhartha seo le tionchar timpeallachta na n-amhábhar agus na n-earraí a úsáideann do ghnó a laghdú, agus a dtionchar ar an slabhra soláthair.

Rannpháirtíocht foirne

Rannpháirtíocht foirne

Rannpháirtíocht foirne
Rannpháirtíocht foirne

Tugann na gníomhartha seo cumhacht agus cumas do gach ball foirne cur le hinbhuanaitheacht do do ghnó.

Coigilt costas

Coigilt costas

Coigilt costas
Coigilt costas

Tá sé de chumas ag na gníomhartha seo airgead an ghnó a shábháil trí éifeachtúlachtaí a thabhairt isteach i d’oibríochtaí.

Tionchar Mór

Tionchar Mór

Tionchar Mór
Tionchar Mór

Tá na gníomhartha seo éifeachtach go háirithe chun tionchar timpeallachta do do ghnó a laghdú, agus mar sin ba cheart go mbeadh béim orthu.

Tachaíochtaí

Tachaíochtaí

Tachaíochtaí
Tachaíochtaí

D’fhéadfadh go mbeadh acmhainní airgeadais ar fáil trí ghníomhaireachtaí stáit chun cabhrú leat na gníomhartha seo a chur i bhfeidhm.

Cur i bhfeidhm Rian
Céim 4
Cur i bhfeidhm Rian

Ligeann an foireann uirlisí duit cuntas a chruthú agus logáil isteach arís. Ligfidh sé seo duit feidhmiú do ghníomhartha a rianú agus tuairisciú a dhéanamh air, cuir chun cinn a roinnt leis an bhfoireann, leis an mbainistíocht agus le páirtithe leasmhara agus méadrachtaí a nuashonrú chun do charbón a shábháiltear a mheas.

Teastóidh tuilleadh anailíse agus taighde ó roinnt gníomhartha, agus is féidir leis an foireann uirlisí tú a threorú chuig tacaíochtaí dó.

Cuidíonn an foireann uirlisí seo leat tosú. De réir mar a fhoghlaimíonn tú níos mó faoi do thionchar, tosóidh tú ag aithint nuálaíochtaí nó deiseanna a thabharfaidh deis do do ghnó do thodhchaí saor ó charbón.

Be Part of the Zero Carbon Transformation
14052

users viewed climate action report

3843

subscribers

118423

total views

2040

registered users