About

Ár gCuspóirí

Beidh claochlú inár ngeilleagar, inár sochaí agus inár bpobail ag teastáil lenár spriocanna chun astaíochtaí a laghdú faoi 2030 agus a bheith neodrach ó thaobh aeráide de faoi 2050. Beidh ról ríthábhachtach ag gnóthaí na hÉireann san aistriú seo – le buntáistí ollmhóra.

Cé go bhfuil na deiseanna a bhaineann le geilleagar dícharbónaithe ag a lán gnóthaí cheana féin na deiseanna a bhaineann le geilleagar dícharbónaithe, is dúshlán mór é do chuid acu. Soláthraíonn an foireann uirlisí pointe tosaigh soiléir inrochtana d’aon ghnó, agus iad á threorú chuig acmhainní aeráide úsáideacha. Tacaíonn inbhuanaitheacht eacnamaíoch agus chomhshaoil ár mbonn fiontar a chur chun cinn lenár spriocanna aeráide agus fostaíocht, fiontraíocht agus infheistíocht d’ardcháilíocht a choinneáil in Éirinn.

Úsáideann an foireann uirlisí na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe mar threoir, agus béim ar leith ar:

Athrú Aeráide

Athrú Aeráide

Tá na gníomhartha a sholáthraíonn an foireann uirlisí seo dírithe ar fheasacht agus eolas ar thionchair ghníomhaíochtaí gnó ar ár n-aeráid a fheabhsú.

Obair Mhaith agus Fás Eacnamaíoch

Obair Mhaith agus Fás Eacnamaíoch

Chur fás eacnamaíoch uilechuimsitheach agus inbhuanaithe, fostaíocht iomlán táirgiúil agus obair mhaith chun cinn do gach duine san aistriú aeráide.

Fuinneamh Inacmhainne agus Glan

Fuinneamh Inacmhainne agus Glan

Cuideoidh an foireann uirlisí le gnóthaí spleáchas ar bhreoslaí iontaise a laghdú agus an t-aistriú go fuinneamh glan a dhéanamh.

Tionscal, Nuálaíocht agus Bonneagar

Tionscal, Nuálaíocht agus Bonneagar

Trí ghníomhaíocht aeráide a dhéanamh, is féidir le gnóthaí ceannsaíocht a thaispeáint dá gcustaiméirí agus dá bpobail, agus táirgí agus seirbhísí nuálacha ísealcharbóin a sholáthar.

Cómhpháirithe
Local Enterprise Offices

The Network of Local Enterprise Offices across the country assist entrepreneurs, start-ups and existing small businesses in accessing financial, training and expert mentoring supports. The 31 Local Enterprise Offices, located in every county in Ireland, provide the expertise to help small businesses to get off the ground and to work with them to grow and expand.

Find out more Local Enterprise Offices
Enterprise Ireland

Enterprise Ireland is the government organisation responsible for the development and growth of Irish enterprises in world markets. They work in partnership with Irish enterprises to help them start, grow, innovate and win export sales in global markets. In this way, they support sustainable economic growth, regional development and secure employment.

Find out more Enterprise Ireland
IDA Ireland

IDA Ireland performs an important role in Ireland's relationship with foreign investors, with multinationals accounting for about 10% of national employment. The agency partners with investors to help them to begin or expand their operations in the Irish market. IDA Ireland provides funding, such as employment, training, environmental and R&D grants, to support new investments.

Find out more IDA Ireland
Sustainable Energy Authority of Ireland

The SEAI works with householders, businesses, communities and government to create a cleaner energy future. Its vision is for Ireland’s energy to be sustainable, secure, affordable, and clean. To achieve this, Ireland must use less energy, move to clean energy, and innovate to create new solutions to meet our energy needs.

Find out more Sustainable Energy Authority of Ireland
Skillnet Ireland

Skillnet Ireland is a business support agency with a mandate to advance the competitiveness, productivity, and innovation of Irish businesses through enterprise-led workforce development.

Find out more Skillnet Ireland
Ibec

Ibec is Ireland’s largest business representative group, seeking to build a better, sustainable future by influencing and delivering for business success. As well as advocating for the interests of businesses in Ireland, Ibec provides a wide range of professional services and management training to members on all aspects of human resource management, occupational health and safety, employee relations and employment law.

Find out more Ibec
Chambers Ireland

Chambers Ireland is Ireland’s largest business organisation with a network of Chambers of Commerce in every major town and region in the country. It facilitates the growth and development of the Irish chamber network and enables chambers to effectively promote the long term development of their locality as well as working towards creating a better environment for business through engagement on key policy issues.

Find out more Chambers Ireland
Irish Water (Irish: Uisce Éireann)

Irish Water is a water utility company in Ireland. The company was created by the Government to provide safe, clean and affordable water and waste water services to business and residential water users in Ireland.

Find out more Irish Water (Irish: Uisce Éireann)
EPA

The Environmental Protection Agency (EPA) is responsible for protecting and improving the environment as a valuable asset for the people of Ireland. It plays key roles in environmental regulation and provision of knowledge and advocacy for the environment. It provides environmental data, assessments and evidence to inform decision making and implements effective regulation and environmental compliance systems – working with others to advocate for a clean, healthy and well protected environment and sustainable environmental behaviour.

Find out more EPA
Fáilte Ireland

As the National Tourism Development Authority, Fáilte Ireland’s role is to support the long-term sustainable growth in the economic, social, cultural and environmental contribution of tourism to Ireland.

Find out more Fáilte Ireland
An Áireamhán Carbóin

Tá an t-áireamhán carbóin a chuirtear ar fáil mar chuid de na foireann uirlisí seo deartha chun measúnú carbóin simplí agus éasca le húsáid a thabhairt d’fhormhór na gnóthaí. Ní sholáthraíonn an t-áireamhán ach meastachán amháin, ach tugann sé tuiscint mhaith tosaigh ar an áit a dtagann astaíochtaí chun cinn i d’oibríochtaí gnó. Tugann an nasc ‘loighic áireamháin’ thíos cur síos iomlán ar an déine carbóin, praghas breosla, taisteal agus tuairimí eile a úsáideann an t-áireamhán chun meastachán ar d’astaíochtaí a sholáthar duit.
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach ndéanann an t-áireamhán ach astaíochtaí ‘díreacha’ ó úsáid fuinnimh ar an láthair, úsáid uisce ar an láthair, dramhaíl a tháirgtear agus roinnt taistil a mheas. Ní dhéanann an t-áireamhán iarracht astaíochtaí a bhaineann le slabhra soláthair gnó nó le tionchar an chustaiméara ar tháirge nó seirbhís a úsáid a thomhas - i roinnt earnálacha is dóigh go mbeidh na hastaíochtaí seo i bhfad níos airde ná astaíochtaí díreach

Climate Toolkit 4 Business

Forbraíodh an ‘Climate Toolkit 4 Business’ le tacaíocht ón gCiste Nuálaíochta na Seirbhíse Poiblí. Our Public Service - Funding